Opetussuunnitelma (OPS)

Etusivu » Suunnitelmat » Opetussuunnitelma (OPS)
Kymenlaakson steinerkoulun opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Opetuksen järjestämisluvassa säädetään, että perusopetuksessa noudatetaan perusopetuslain 7 §:n tarkoittamaa erityistä kasvatusopillista (steinerpedagogiikka) järjestelmää.

Steinerkouluja koskee valtakunnallinen valtioneuvoston asetuksella säädetty tuntijako. Paikallisesti päätetään valinnaisten aineiden toteutus.

(Dokumentti aukeaa uudelle välilehdelle.)

Tammikuu 2024 - opetussuunnitelmaa päivitetään!

Ajantasaisen opetussuunnitelman varmistamiseksi, siirrämme opetussuunnitelmaamme parhaillaan ePerusteisiin.