Steinerpedagogiikka

Etusivu » Steinerpedagogiikka

Niin steinerkoulun kuin peruskoulunkin tavoite on sama; tukea lapsen kehitystä ajattelun, tunteen ja tahdon alueilla. Opetuksen erilaisia lähtökohtia ei pidä pelästyä: opetus on laadukasta ja oppilasta motivoivaa. Opettajan tehtävänä on paitsi kasvattaa lapsia, myös kasvaa itse.

Alkuopetus steinerkoulussa tapahtuu lähinnä runojen, lorujen ja satujen kautta. Niiden antina ovat mm. moraaliset opetukset.
Niiden avulla aloitetaan myös kahden vieraan kielen opetus ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kymenlaakson steinerkoulussa nämä kielet ovat englanti ja venäjä.
Toki lapset opettelevat asioita muutenkin, kuin vain leikkimällä. Silti kokemuksellisuus eli itse tekeminen jatkuu läpi koko koulun.

Monipuolisella taiteellisella työskentelyllä kehitetään tunne-elämän lisäksi älyä ja tahtoa. Käsin tekemällä lapsi saa otteen oppimisesta konkreettisesti. Työvihkojen tekeminen itse auttaa lasta käsittelemään saamaansa tietoa. Yhteydenpito ja yhteistyö kodin ja koulun välillä on myös tärkeää. Näin lapsen elämässä tapahtuvat muutokset tulevat opettajan tietoon, ja vanhempien osallistuessa koulun toimintaan lapselle muodostuu turvallinen kasvuilmapiiri.

Steinerkoulun ilmapiiri pyritäänkin pitämään stressittömänä, eikä lapsia kilpailun vuoksi vertailla keskenään. Tämä ei tarkoita sitä että steinerkoulussa lapsista ei kasvaisi muihin oppilaitoksiin sopeutuvia nuoria. Kun itsetuntemus ja itsetunto saavat kehittyä rauhassa lapsen tahtiin, pystyy hän keskittymään omiin suorituksiinsa.

Steinerkoulussa oppilaat saavat oman uskontokuntansa mukaista uskonnonopetusta. Antroposofiaa koulussa ei opeteta.
Oppilaat saavat erityisannoksen liikuntaa esimerkiksi eurytmiatunneilla. Se on liikuntataiteen muoto, jossa lapset oppivat niin sosiaalisia kuin liikunnallisiakin kykyjä.

Vaikka taideaineita opetetaan paljon, koulun pääsyvaatimuksena ei ole taiteellinen lahjakkuus.

Viisi poikaa istuu yhden pöydän ääressä piirtämässä. Viereisen pöydän ääressä istuu neljä tyttöä piirtämässä. Molemmilla pöydillä on useampi erilainen luonnonkukka lasisessa lasissa. Pöydillä näkyy piirustuksia kukkasista ja erivärisiä puukyniä.